ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οδός Καλαμά 20,71306,Ηράκλειο Κρήτης

Travel.Karma@yahoo.gr  ,  Tonia@Karmatravel.gr

2811/103127 , 2811/103128

Γκρούπ 6970523312